www.aukra.kommune.no

Taxitenesta i aukra

Transportteneste (TT-kort)

Har du ei varig funksjonshemming, fysisk eller psykisk, og har behov for dør-til-dør-transport for m.a. å kunne ta del i aktivitetar i nærmiljøet, kan du søkje om reiserett med transporttenesta/TT-kort.

Personar som på grunn av funksjonshemminga si er varig forflytningshemma og har vesentlege vanskar med å reise kollektivt, kan søkje om TT-kort. Funksjonshemminga må vare i minst 1 år for at søkjar skal bli godkjent som TT-brukar. Retningsgjevande alder nedover er 10 år. Det er ikkje ei øvre aldersgrense. Rullestolbrukarar og blinde har førsteprioritet og skal godkjennast før skjønsmessig prioritering vert gjort.

TT-ordninga skal berre nyttast til fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk eller andre reiser som vert dekt av NAV eller andre offentlege myndigheiter.

OBS! Hugs å fylle ut både søknadsskjema og legeerklæring!

Send søknad til Aukra kommune, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra

Tips ein ven Skriv ut