Torhaugmyra Aust Plankart

Tomter på Torhaugmyra aust

Kommunen har begynt å få spørsmål om tomtesal på bustadfeltet Torhaugmyra aust. Førebels har vi ikkje noko konkret tidspunkt for når tomtene vil leggjast ut og når det vil bli oppstart på utbygginga.

For å ha ein rettferdig prosess rundt interessa for tomtene og tildeling, har kommunen lagt ut ei skjemaløysing der publikum kan vise INTERESSA si for tomtene. Skjemaet er tilgjengeleg ein periode før tomteløyving. Det vil ikkje vere muleg å registrere interesse for spesifike tomter i denne omgangen. Kommunen vil så varsle dei interesserte via den e-postadressa som er registrert i skjemaet, før utlegging av tomtene.

For å registrere deg som interessert, bruk skjemaet nedanfor ved å leggje inn namnet ditt og epost-adressa di.

Eg ønskjer å registrere meg som interessert i tomt:Tips ein ven Skriv ut