Tomter på Gossen

Ledige tomter på Gossen

På Gossen finns ei rekkje tomtealternativ, der utvalet av byggeklare tomter er bra, private som kommunale. Gossen har eit godt sørvistilbod, og eit aktivt kultur- og idrettsmiljø.

Aukrasanden

Aukrasanden

Roleg og barnevennleg bustadområde i nærleiken av flott turområde i Aukraskogen. Godt eigna for dagleg pendling til fastlandet.

Pris: kr. 333.925,- + avg.

Oversikt over tomter 
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Aukrasanden

Falkhytten

Falkhytten

Etablert bustadfelt i gangavstand til kommunesentert med butikkar, post, hotell og andre sørvisfunksjonar.

Storleik: 1,1 - 1,6 daa
Pris: Frå kr. 124.622,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Falkhytten

Falkhytten Sør

Falkhytten Sør

Last ned reguleringsplan Nytt, sentralt bustadfelt i gangavstand til kommunesenteret.

Storleik: ca.0,8 til 1,3 daa
Pris: Frå kr. 307.000,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Falkhytten Sør
 

Solem I

Solem I

Rimelige tomter i etablert bustadfelt. Gangavstand til småbåthamn og fiskeværet Røssøyvågen, samt til Smågevatnet naturreservat.

Storleik: 1,0 - 1,2 daa
Pris: Frå ca. kr. 68.206,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Solem 1
 

Solem II

Solem II

Last ned reguleringsplan Gangavstand til småbåthamn og fiskeværet Røssøyvågen, samt til Smågevatnet naturreservat.

Storleik: 1,2- 1,6 daa
Pris: kr. 342.886,- + avg. Alle tomtene har same pris.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Solem 2

Nerbøberg

Nerbøstrand

Last ned reguleringsplan Etablert bustadfelt i nærleiken av tur- og friluftsområde ved Jærmannburet. Solrike, romslege og prisgunstige utsiktstomter.

Storleik: 1,5 - 2,1 daa.
Pris: Ca. kr. 349.387,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Nerbøstrand
 

Hukkelberg

Hukkelberg

Sentralt med fin utsikt.

Storleik: ca.1 daa
Pris: Frå kr. 137.032,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Hukkelberg

Sporsheim

Sporsem

Tomt i etablert bustadområde. Utsikt mot Løvika, og gangavstand til Juvika Småbåthamn. Tomta ligg roleg til ved enden av blindveg.

Antal ledige tomter: 1
Storleik: ca. 2,0 daa
Pris: Frå kr. 136.358,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplana
Reguleringsføresegner for Sporsem

Tips ein ven Skriv ut