Ledige tomter på Gossen

På Gossen finns ei rekkje tomtealternativ, der utvalet av byggeklare tomter er bra, private som kommunale. Gossen har eit godt sørvistilbod, og eit aktivt kultur- og idrettsmiljø.

Aukrasanden

Aukrasanden

Roleg og barnevennleg bustadområde i nærleiken av flott turområde i Aukraskogen. Godt eigna for dagleg pendling til fastlandet.

Pris: kr. 333.925,- + avg.

Oversikt over tomter 
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Aukrasanden

Falkhytten

Falkhytten

Etablert bustadfelt i gangavstand til kommunesentert med butikkar, post, hotell og andre sørvisfunksjonar.

Storleik: 1,1 - 1,6 daa
Pris: Frå kr. 124.622,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Falkhytten

Falkhytten Sør

Falkhytten Sør

Last ned reguleringsplan Nytt, sentralt bustadfelt i gangavstand til kommunesenteret.

Storleik: ca.0,8 til 1,3 daa
Pris: Frå kr. 307.000,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Falkhytten Sør
 

Solem I

Solem I

Rimelige tomter i etablert bustadfelt. Gangavstand til småbåthamn og fiskeværet Røssøyvågen, samt til Smågevatnet naturreservat.

Storleik: 1,0 - 1,2 daa
Pris: Frå ca. kr. 68.206,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Solem 1
 

Solem II

Solem II

Last ned reguleringsplan Gangavstand til småbåthamn og fiskeværet Røssøyvågen, samt til Smågevatnet naturreservat.

Storleik: 1,2- 1,6 daa
Pris: kr. 342.886,- + avg. Alle tomtene har same pris.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Solem 2

Nerbøberg

Nerbøstrand

Last ned reguleringsplan Etablert bustadfelt i nærleiken av tur- og friluftsområde ved Jærmannburet. Solrike, romslege og prisgunstige utsiktstomter.

Storleik: 1,5 - 2,1 daa.
Pris: Ca. kr. 349.387,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Nerbøstrand
 

Hukkelberg

Hukkelberg

Sentralt med fin utsikt.

Storleik: ca.1 daa
Pris: Frå kr. 137.032,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplan
Reguleringsføresegner for Hukkelberg

Sporsheim

Sporsem

Tomt i etablert bustadområde. Utsikt mot Løvika, og gangavstand til Juvika Småbåthamn. Tomta ligg roleg til ved enden av blindveg.

Antal ledige tomter: 1
Storleik: ca. 2,0 daa
Pris: Frå kr. 136.358,- + avg.

Oversikt over tomter
Last ned reguleringsplana
Reguleringsføresegner for Sporsem

Tips ein ven Skriv ut