Torhaugmyra

Ledige tomter i Julsundet

Vest for Molde ligg Julsundet, fastlandsdelen av Aukra. Her bur du landleg til, men tilboda i byen er berre 15 minutters kjøretur unna. Nære sjøen, flotte turområde i fjellet, god barnehagedeknining, og eigen barne- og ungdomsskole.

Feltet Torhaugmyra som er eit kommunalt felt, er no tildelt etter loddtrekning.

Avstandar til tenester:
Butikk: 1,5 km (Jendem)
Fergekai: 2 km (Hollingsholm)
Barnehage: 2 km til Bergetippen
Skule: 2 km til Julsundet
Plankart, sist revidert 05.06.2014.pdf
Reguleringsføresegner Torhaugmyra

Tomter i Torhaugmyra

Tomt Felt Areal Pris per kvm* Status
1 BF 1 914 m² Kr. 570,- Seld
2 BF 1 882m² Kr. 570,- Seld
3 BF 1 906 m² Kr. 570,- Seld
4 BF 1 998 m² Kr. 570,- Seld
5 BF 1 962 m² Kr. 570,- Seld
6 BF 1 967 m² Kr. 570,- Seld
7 BF 1 927 m² Kr. 570,- Seld
8 BF 1 962 m² Kr. 570,- Seld
9 BF 1 973 m² Kr. 570,- Seld
10 BF 1 779 m² Kr. 570,- TInga
11 BF 2 852 m² Kr. 570,- Seld
12 BF 2 781 m² Kr. 570,- Seld
13 BF 2 875 m² Kr. 570,- Tinga
14 BF 2 810 m² Kr. 570,- Seld
15 BF 2 853 m² Kr. 570,- Seld
16 BF 2 662 m² Kr. 570,- Seld
17 BF 2 794 m² Kr. 570,- Seld
18 BF 2 979 m² Kr. 570,- Seld
19 BF 2 1.025 m² Kr. 570,- Seld
20 BF 1 7.469 m² Kr. 570,- Seld


* I tillegg (prisar pr. 1.1.2016):
Kart- og oppmålingsarbeid: kr. 14.720,-
Tinglysingsgebyr: kr. 525,-
Vassavgift: kr. 10.000,- + mva
Kloakkavgift: kr. 10.000,- + mva
Gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningslova.
Prisane vert indeksregulert årleg.

Det er fleire private felt for utbygging: Hollingen 2 (Møre eiendomsmekler) og Hollingen Gnr. 15 Bnr. 3 Hedalm boliger AS. Block Watne bygger leiligheter i Hollingsbukta for sal. Roli Eiendom AS bygger leiligheter for sal i Breiløkvegen i Hollingen. Kontakt utbyggar for meir informasjon.
Last ned reguleringsplanar og tomteoversikt

 

 

Tips ein ven Skriv ut