Torhaugmyra

Ledige tomter i Julsundet

Vest for Molde ligg Julsundet, fastlandsdelen av Aukra. Her bur du landleg til, men tilboda i byen er berre 15 minutters kjøretur unna. Nære sjøen, flotte turområde i fjellet, god barnehagedeknining, og eigen barne- og ungdomsskole.

Feltet Torhaugmyra som er eit kommunalt felt, er no tildelt etter loddtrekning.

Avstandar til tenester:
Butikk: 1,5 km (Jendem)
Fergekai: 2 km (Hollingsholm)
Barnehage: 2 km til Bergetippen
Skule: 2 km til Julsundet
Plankart, sist revidert 05.06.2014.pdf
Reguleringsføresegner Torhaugmyra

Alle tomter på Torhaugmyra er seld.

 

 


* I tillegg (prisar pr. 1.1.2016):
Kart- og oppmålingsarbeid: kr. 14.720,-
Tinglysingsgebyr: kr. 525,-
Vassavgift: kr. 10.000,- + mva
Kloakkavgift: kr. 10.000,- + mva
Gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningslova.
Prisane vert indeksregulert årleg.

Det er fleire private felt for utbygging: Hollingen 2 (Møre eiendomsmekler) og Hollingen Gnr. 15 Bnr. 3 Hedalm boliger AS. Block Watne bygger leiligheter i Hollingsbukta for sal. Roli Eiendom AS bygger leiligheter for sal i Breiløkvegen i Hollingen. Kontakt utbyggar for meir informasjon.
Last ned reguleringsplanar og tomteoversikt

 

 

Tips ein ven Skriv ut