Brannbil fra Aukra Brann og redning sett fra siden

To ledige stillingar som brannkonstablar

Aukra brann og redning er basert på frivillige mannskap. Mannskapet går vakt ca 4. kvar veke.

Arbeidsoppgåver

Brann- og redningsoppgåver
Assistere AMK/Ambulanse
Brannførebyggjande oppgåver

Krav til søkar

Vere busett på Gossen
Din hovudarbeidsstad må vere på Gossen
Bestått fysisk test før tilsetting
Kunne delta i 4-delt vaktordning
Vere villig til å ta nødvendig utdanning for brannpersonell
Godkjenning frå hovudarbeidsgjevar må leggast fram
Erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy.
Kommunen nyttar nynorsk som målform.

Søkar som allereie oppfyllar krava til utdanning og som i tillegg har sertifikat klasse C og kompetansebevis for
utrykkingskøyretøy (kode 160) vert prioriterte.

Kvinner oppmodast til å søke.

For meir informasjon og søknad på stillingane

Søknadsfrist 05.02.18

Tips ein ven Skriv ut