Barn som ligg og ser under døra på eit naust

Tilsyn

Det er kommunen som fører tilsyn med verksemder etter barnehageloven.
Kommunen kan gje pålegg om å rette opp uforsvarlege eller ulovlege tilhøve ved godkjente eller godkjenningspliktige verksemder.

Aukra kommune har 3 godkjente barnehagar. Bergetippen og Barnebo er kommunale barnehagar.Trollmyra barnehage AS er privat.

 

Tips ein ven Skriv ut