www.aukra.kommune.no

Teknikk, eigedom og brann

Teknikk, eigedom og brann (TEB) har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale bygningar, kommunale vegar og kommunale vatn- og avløpsanlegg. Eininga har også ansvaret for brann og beredskapstenester i Aukra kommune.

Kontakt:

Postadresse/besøksadresse:  Aukraringen 25, 6480 Aukra

e-post: post@aukra.kommune.no

Telefon: 71 17 15 00

Teknisk sjef: Trond Tungesvik, tlf 71 17 15 56

Tips ein ven Skriv ut