Teater

Teater
 

Aukra Kulturskole og Gossen Frilynde Ungdomslag samarbeider om tilbod i teater for barn og ungdom.Grunntreninga i teaterfaget byggjer på øvingar som skapar tryggleik, kreativitet, konsentrasjon og samarbeid. Teaterfaget omfattar innsikt i grunnelementa figur, fabel,rom og tid og inneheld rolleleik, improvisasjon, drama, mime og bruk av bevegelse og stemme.

Undervisninga er organisert som gruppeundervisning for to grupper (barneteater og ungdomsteater)

Frå 4.trinn og oppover.

Foreldre kan bli utfordra til å bidra i ulike støttefunksjonar som eks.hjelpe til med å lage kostyme, kulisser, mat og marknadsføring.