Basseng

Opningstider basseng

Siste opningsdag for folkebadinga er laurdag 2. juni.
Siste gong for Revmatikarbading før sommaren er måndag 18. juni.

Folkebadinga startar opp igjen etter sommaren den 2. september 2018.

Opningstider    
Måndag kl. 18.00 - 19.30 Revmatikarbading
Torsdag kl. 17.00 - 21.00 Ope for alle
Fredag kl. 17.00 - 20.00 Ope for alle
Laurdag kl. 11.00 - 12.00
kl. 12.00 - 14.00
Baby / småbarnsfamiliar
Familiebading

Prisar
Barn: kr 30,- per gong
Vaksne: kr 60,- per gong
Familiebillett: kr 100,- per gong (inntil 2 vaksne + 2 barn)
Revmatikarbading: kr 30,- for medlemmar i Revmatikarforbundet, kr 50,- for ikkje-medlemmar
NB! Prisane gjeld per gong, ikkje per time!

Betal med Vipps
Du kan betale med Vipps på symjebassenget. Du kan laste ned appen via AppStore eller GooglePlay.
NB! Eige Vippsnr. for revmatikarbading (114981)!

Tryggleiksreglar
Bassengvakta vurderer kor mange som kan vere i bassenget samtidig.
Bassenget bør vere tømt mellom kvar pulje.
Barn t.o.m 4. klasse får ikkje møte utan foreldre/vaksne.
Dei badande skal til ei kvar tid rette seg etter tilvisning frå badevakta.

 

Tips ein ven Skriv ut