www.aukra.kommune.no

Basseng

Svømmebasseng

Opningstider

Folkebadinga startar opp igjen etter sommaren den 13. september 2018.
Revmatikarbadinga startar opp igjen den 3. september 2018.

Opningstidene følgjer skoleruta i perioden 1. september til 31. mai. Bassenget er stengt i skoleferiane.

Måndag kl. 18.00 - 19.30 Revmatikarbading
Torsdag kl. 17.00 - 21.00 Ope for alle
Fredag kl. 17.00 - 20.00 Ope for alle
Laurdag kl. 11.00 - 12.00
kl. 12.00 - 14.00
Baby / småbarnsfamiliar
Familiebading

Prisar

  • Barn: kr 30,- per gong
  • Vaksne: kr 60,- per gong
  • Familiebillett: kr 100,- per gong (inntil 2 vaksne + 2 barn)
  • Revmatikarbading: kr 30,- for medlemmar i Revmatikarforbundet, kr 50,- for ikkje-medlemmar

NB! Prisane gjeld per gong, ikkje per time!

Betal med Vipps

Du kan betale med Vipps på symjebassenget. Du kan laste ned appen via AppStore eller GooglePlay.
NB! Eige Vippsnr. for revmatikarbading (114981)!

Tryggleiksreglar

  • Bassengvakta vurderer kor mange som kan vere i bassenget samtidig.
  • Bassenget bør vere tømt mellom kvar pulje.
  • Barn t.o.m 4. klasse får ikkje møte utan foreldre/vaksne.
  • Dei badande skal til ei kvar tid rette seg etter tilvisning frå badevakta.

 

Tips ein ven Skriv ut