Smilande blomster

Støttekontakt

Få hjelp frå ein person til å ha eit sosialt liv, og ei meiningsfull fritid.

Ein støttekontakt er ein person som får godtgjering  av kommunen for å hjelpe eit anna menneske til å ha eit sosialt liv og ei meningsfull fritid. Støttekontakten kan komme heim til deg på besøk, bli med på kafé, kino, idrettstilstelningar eller andre sosiale aktivitetar.

Personar under 70 år
Støttekontakttenesta til personar under 70 år er organisert under Eining institusjonstenester, ansvar: Wenche Elin Småge  tlf. 480 56 646

Personar over 70 år
Støttekontakttenesta til personar over 70 år er organisert under Eining heimetenester, ansvar Nina Tomren tlf. 906 02 621

 

Tips ein ven Skriv ut