showImage

Spyling av vassrøyr i Julsundet

I samband med vedlikehald av leidningsnettet, skal vassrøyra i Julsundområdet spylast. Arbeidet startar onsdag 6. september kl. 20 og vil halda fram utover kvelden. For abonnentane betyr det at kranane vil vere utan vatn frå dette tidspunktet.

 

 Vasskran  

Dei som treng, kan tappe vatn i kanner til bruk i vedlikehaldsperioden. Etter at arbeidet er ferdig, kan det løne seg å la det kalde vatnet renne ei lita stund for å spyle vekk eventuelle restar av misfarga vatn.

 

Vakttelefon 91516740

Dick Brevik driftsingeniør, FDV (Forvaltning, drift og vedlikehald)

 

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut