Teikning av ordtrolla Stein og Symre. Illustratør Sarah Haensel

Språksatsing i Bergetippen barnehage

Bergetippen barnehage har mellom anna språk som satsingsområde.
Styrar Berit Drejer skriv eigne historier om trolla som bur inne i Bergetippen. Pedagogisk leiar Sarah Haensel teikner illustrasjonar til historiene.

Barna får mange ord frå trolla i Bergetippen

Styrar Berit Drejer skriv eigne historier om trolla som bur i Bergetippen (inne i fjellet). Pedagogisk leiar Sarah Haensel teiknar illustrasjonar til historiene.

Kvar veke får alle avdelingar nye ord frå ordtrolla våre - Stein og Symre.

Nynorskprosjekt i Bergetippen barnehage

Aukra kommune er nynorskkommune. Bergetippen har hatt eit prosjekt med Nynorsksenteret, for å utvikle gode måtar å jobbe med nynorsk med dei eldste barna i barnehagen. Sjå den fine filmen som dokumenterer arbeidet:

http://www.nynorsksenteret.no/bergetippen

Der står det også meir å lese om prosjektet.

 

Tips ein ven Skriv ut