Idrettsanlegg

Spelemidlar 2018- utsett frist

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med aktuelle vedlegg, skal leverast elektronisk på Kulturdepartementet si heimeside.
Alle skal søkje gjennom den kommunen der anlegget er geografisk plassert. Det er eit vilkår for å kunne søkje at annlegget er innarbeidd i kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv.

Frist for å melde søknadar inn til kommunen er 15.november 2017

Har du spørsmål,  ta kontakt med kulturavdelinga på kommunehuset v. fokehelsekoordinator Tove Charlotte Æsøy, epost tove.charlotte.aesoy@aukra.kommune.no  eller på tlf. 71 17 15 77.

Tips ein ven Skriv ut