www.aukra.kommune.no

Bilde av en papirfamilie i en håndflate

Sosiale tenester

Sosiale tenester er eit kommunalt organisert hjelpetiltak som skal fremje større økonomisk og sosial tryggleik. Føremålet er å auke likeverd og likestilling, førebyggje sosiale problem, bidra til at den einskilde får høve til å leve og bu sjølvstendig og kunne ha eit aktivt og meiningsfylt liv i fellesskap med andre.

Tips ein ven Skriv ut