Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt og returbetong på Gossen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har motteken ein søknad om løyve etter forureiningslova til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt og returbetong ved Vardhaugen på Gossen i Aukra kommune. Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn på Fylkesmannen si heimeside.

Eventuelle merknader skal sendast Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde. Frist for merknader: 28.8.2017.

Tips ein ven Skriv ut