www.aukra.kommune.no

Uteområde ved Gossen barne- og ungdomsskole.

§9-A: Elevane sitt skolemiljø

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Tips ein ven Skriv ut