Skolehelsetenesta

Skolehelseteneste

Skolehelsetenesta er eit tilbod til alle barn i grunnskolen. Målet for skolehelsetenesta er å fremje god helse og førebygge sjukdom og skade.

Vaksinasjonsprogram og helseundersøkingar det vert innkalla til:
1. klasse Helseundersøking på helsestasjon med helsesøster og lege for dei som ikkje har hatt dette før skulestart.
2. klasse Tilbod av kombinasjonsvaksine mot følgjande sjukdommar: difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt.
3. klasse Helseundersøking og måling av høgde / vekt.
6. klasse Tilbod av vaksine mot følgjande sjukdommar: meslingar, kusma og raude hundar (MMR).
7. klasse Jentene får tilbod om HPV-vaksine (humant papillomavirus). For å bli fullvaksinert må ein ta tre dosar fordelte over 6-12 månadar.
8. klasse Helseundersøking og måling av høgde / vekt.
10. klasse Tilbod av kombinasjonsvaksine mot følgjande sjukdommar: difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

All vaksinering og helseundersøking er frivillig, men vi anbefaler at alle takkar ja til tilboda. Det vert sendt ut skriftleg informasjon til føresette i forkant av vaksinasjon/undersøking.

Kontaktinformasjon: 

Gossen barne- og ungdomsskole:
Helsesøster Tonje Vikhagen har kontortid kvar mandag, tysdag og torsdag
frå kl. 09.00 – 15.00.

Telefon: 71 17 14 79  eller  404  48 035

Julsundet skole:
Helsesøster Heidi Magerøy Hoksnes har kontortid kvar måndag og torsdag
frå kl. 09.00 – 15.00.

Telefon: 71 17 18 82 eller 481 56 255
 

Tips ein ven Skriv ut