Hender som gjer lekser

Skole

Aukra kommune har ansvar for

  • grunnskoletilbod for alle elevar frå 6 - 16 år
  • spesialundervisning etter Opplæringslova
  • skolemiljø
  • SFO (Skolefritidsordning)
  • vaksenopplæring
  • PPT (Pedagogisk-psykologisk teneste)

På desse sidene vil du finne informasjon om dei ulike tenestene nemnt over, samt at du vil finne sidene til dei lokale grunnskulane.
 

Tips ein ven Skriv ut