www.aukra.kommune.no

Bilete av mange støvlar

SAMHALD I BERGETIPPEN BARNEHAGE

Endeleg samla under eitt tak!

I juni 2014 flytta alle avdelingar inn der dei skal vere, og vi er samla under eitt tak for første gong på mange år.

Dei siste åra har vi hatt fire avdelingar fordelt på hovudhuset og andre lokale i nærmiljøet (Gymsalen ved Julsundet skole, paviljongen, Hollingbygg). I tillegg til å samle oss har vi også fått ei avdeling til, så no er det fem avdelingar med barn i barnehagen vår. Det er veldig godt å vere samla igjen! Små og store kan leike ilag kvar dag.

Tips ein ven Skriv ut