Barneskoleklær

SFO- foreldrebetaling

Betalingssatsar for skoleåret 2017/18

SFO-ordninga ved skolane i Aukra kommune har 3-delt tilbod: deltidsplass, fulltidsplass og ferietilbod. Tilbodet er ope for alle frå 1. – 4. klasse.

Deltid kr 1700,- pr månad
Fulltid kr 2200,- pr månad
Ferietilbod kr 1200,- pr veke
Enkeltdagar kr 240,- pr dag

 

Tips ein ven Skriv ut