www.aukra.kommune.no

Serviceavdelinga

Rådmannen i Aukra har har tre stabsavdelingar:

 • Økonomiavdelinga
 • Personal- og organisasjonsavdelinga
 • Serviceavdelinga

Stabsleiarane og andre medarbeidarar i stabane har rådgjevande rollar mot kommunen sine einingar. Dei støttar heile organisasjonen og gir råd til rådmannen og rådmannsteamet innanfor fagområda sine.

Serviceavdelinga har ansvaret for bl.a. desse oppgåvene

 • Publikumsmottak med sentralbord og ekspedisjon
 • Post- og arkivteneste
 • Turistinformasjon
 • Arkivet
 • Sals- og skjenkeløyve
 • Parkeringsløyve og reiserett med transporttenesta ("drosjekort")
 • Gjennomføring av kommune- og stortingsval
 • Politisk sekretariat
 • Ansvaret for kommunens internkontrollsystem, Compilo
 • Grafisk profil
 • Heimesida
 • Årsmeldinga
Aaslaug Søreide
Aaslaug Søreide

Tilsette

Aaslaug Søreide
Servicesjef
Ansvarleg redaktør heimesida
 

Anita Otterlei
Formannskapssekretær

Kari Johanne Todal
Arkivkonsulent

Jan Inge Tangen
Rådgjevar
Redaktør kommuneavisa

Martina Susanne Böttcher
Servicemedarbeidar
 

Tips ein ven Skriv ut