Serviceavdelinga

Rådmannen i Aukra har har tre stabsavdelingar:

 • Økonomiavdelinga
 • Personal- og organisasjonsavdelinga
 • Serviceavdelinga

Stabsleiarane og andre medarbeidarar i stabane har rådgjevande rollar mot kommunen sine einingar. Dei støttar heile organisasjonen og gir råd til rådmannen og rådmannsteamet innanfor fagområda sine.

Serviceavdelinga har ansvaret for bl.a. desse oppgåvene

 • Publikumsmottak med sentralbord og ekspedisjon
 • Post- og arkivteneste
 • Turistinformasjon
 • Arkivet
 • Sals- og skjenkeløyve
 • Parkeringsløyve og reiserett med transporttenesta ("drosjekort")
 • Gjennomføring av kommune- og stortingsval
 • Politisk sekretariat
 • Ansvaret for kommunens internkontrollsystem, Compilo
 • Grafisk profil
 • Heimesida
 • Årsmeldinga

Tilsette

Aaslaug Søreide
Servicesjef
 

Anita Otterlei
Formannskapssekretær

Kari Johanne Todal
Arkivkonsulent

Martina Susanne Böttcher
Servicemedarbeidar
 

Tips ein ven Skriv ut