www.aukra.kommune.no

Samarbeidsutvalet og skolemiljøutvalet

Samarbeidsutvalet er skolen sitt "styre". Det er sett saman av to foreldre, to elevar, to lærarar, ein representant for andre tilsette og to frå skoleeigar. Rektor er ein av dei to representantane frå kommunen.

Skolemiljøutvalet sitt ansvar er å øke deltakinga frå elevane, foreldra, skulen og dei tilsette i arbeidet med skolemiljøet. Elevane og foreldra skal vere i fleirtal i dette utvalet.

Samarbeidsutvalet Medlemmar
Foreldre  
Elevar  
Lærarar  
Andre tilsette  
Kommunerepresentantar  

 

Skolemiljøutvalet består, i tillegg til dei overnemnte, av

 

Tips ein ven Skriv ut