Samarbeidsutvalet for Bergetippen barnehage

Samarbeidsutvalet er foreldre, tilsette og eigar (Aukra kommune). Utvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ.

Samarbeidsutvalet 2016/2017

REPRESENTANTAR FOR FORELDRA:
Tine Lyngstad(leiar) og Marta Eidskrem(leiar av foreldrerådet).
Vara for Tine Lyngstad er Reidun Tystad.
Vara for Marta Eidskrem er Bjørnar Sættem.

REPRESENTANTAR FOR DEI TILSETTE:
Solfrid Berild (plasstillitsvald for Utdanningsforbundet), Marit Skaanes (representant for Fagforbundet).

REPRESENTANT FOR EIGAR:
Bjørnar Avset og Veronica Vikhagen.
Roger Andrè Haugland og Tommy Gusdal er vara.
 

Tips ein ven Skriv ut