Revidert handlingsplan mot mobbing

To som holder hender.

Gossen barne- og ungdomsskole har revidert handlingsplana mot mobbing

De finn handlingsplana mot mobbing her.

Handlingsplana går gjennom ulike tiltak skolane er pliktig til å gjennomføre i arbeidet for eit godt skolemiljø, og dessutan kva skolen skal gjere for å følgje opp mobbesaker som vert avdekka.