Vallogo

Resultat Stortingsval

Resultat vert publisert så snart dei er klar og tidlegast kl. 21 valdagen.

  Stemmeberettiga Oppmøte
førehandstemming
Oppmøte
valdagen  
Totalt
Heile kommunen 11 36,36% 0,0% 36,66%
Gossen             1 796 25,61% 49,55% 75,17%
Julsundet 658 16,41% 63,22% 79,64%
Totalt 2 465 23,20% 52,98% 76,19%

Oppmøteprosent 2015: 63,4%
Samla oversikt valdeltaking finn du her

Finn resultat for Aukra her: VALRESULTAT.NO

Du kan også følgje med på valresultatet på desse sidene:
RBnett
VG.no
NRK
TV
TV2

Tips ein ven Skriv ut