Vatn, avløp, eigedom, renovasjon

Renovasjon

Aukra kommune er medlem av Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) og det er RIR som driv renovasjonen i kommunen.
Ved manglande avfallshenting kontakt RIR på e-post rir@rir.no eller på telefon 71 21 34 50. Eventuelt kan du ta kontakt med Aukra kommune.

VÅRRYDDING
Velforeningar, grendalag og andre som er i gang med rydding i nærområdet kan få utlevert sekkar på kommunehuset.
Sekkane kan leverast gratis på miljøstasjonen på Rothaugen.


RETURPUNKT I AUKRA
Miljøstasjonen, RothaugenEksempelbilde RIR.jpg

Tlf: 71 21 34 50
Levering av glas, metall, tekstilar og farleg avfall

Ope Tidspunkt
Tysdag kl. 12.30- 18.30
Onsdag kl. 12.30- 18.30
Torsdag

kl. 12.30-18.30

http://www.rir.no/nye-aapningstider
 

Falkhytten
Levering av glas, metall, tekstilar og farleg avfall

Spar og Bunnpris
Levering av glas og metall

Hollingbygg
Levering av glas, metall og farleg avfall

Hyttecontainere
Hyttecontainere er utplassert ved:
Falkhytten
Småge hyttefelt
Løvika hyttegrend
Røssøyvågen
Rindarøya
Hollingen v/ H. Nesset

Treng du råd om korleis du skal kvitte deg med avfallet?
Stiftelsen LOOP er ein pådrivar for kildesortering av gjenvinning av avfall i Norge. På LOOP avfallsvegvisar kan du taste inn avfallstypen det gjeld og skrive Aukra kommune i neste kolonne. Du vil då få svar på korleis dette avfallet skal leverast i Aukra kommune.

Meir informasjon om renovasjon og levering av avfall finn du på RIR sine heimesider.

 

 

Tips ein ven Skriv ut

Vedlegg