www.aukra.kommune.no

Renovasjonsavgift

I medhald av forureiningslova § 34 og forskrifter for renovasjon og for Aukra kommune, fastsettast slike gebyr for 2018:
(Vedteke i k-sak 95/17)

1. Standardabonnement  
Standardabonnement kr 2.703,-


2. Abonnement for kildesorterte fraksjoner utover standardabonnement

For tømming av bioavfall/matavfall kvar 2. veke  
80 liter biodunk standard  kr 517,-
140 liter biodunk  kr 890,-
240 liter biodunk kr 1.511,-

 

For tømming av restavfall kvar 2. veke  
140 liter dunk for restavfall standard kr 622,-
240 liter dunk for restavfall kr 1.030,-
360 liter dunk for restavfall kr 1.506,-
660 liter dunk for restavfall kr 2.294,-
1000 liter dunk for restavfall kr 3.435,-

 

For tømming av papir kvar 4. veke  
140 liter dunk for papir standard kr 154,-
240 liter dunk for papir kr 246,-
360 liter dunk for papir kr 346,-
660 liter dunk for papir kr 509,-
1000 liter dunk for papir kr 834,-

 

For tømming av plast kvar 4. veke  
140 liter sekk, minstevolum kr 118,-
240 liter sekk kr 163,-

For tømming oftare og/eller andre beholdere/størrelser aukast prisen tilsvarande.
 

3. Abonnement for heimekompostering  
30 % reduksjon av gebyrsats (1) kr 1.892,-

 

4. Abonnement for hytter/fritidshus  
For levering til samlebehaldar for
hytterenovasjon : ca 30 % av gebyrsats (1)
kr 706,-

 

5. Delt renovasjon  
30 % av gebyrsats (1) kr 824,-

 

 

Tips ein ven Skriv ut