Renovasjonsavgift

I medhald av forureiningslova § 34 og forskrifter for renovasjon og for Aukra kommune, fastsettast slike gebyr for 2017:
(Vedteke i k-sak 105/16)

1. Standardabonnement  
Standardabonnement kr 2.635


2. Abonnement for kildesorterte fraksjoner utover standardabonnement

For tømming av bioavfall/matavfall kvar 2. veke  
80 liter Biodunk standard  kr 504
140 liter Biodunk  kr 868

 

For tømming av restavfall kvar 2. veke  
140 liter dunk for restavfall standard kr 606
240 liter dunk for restavfall kr 1.004
360 liter dunk for restavfall kr 1.468
660 liter dunk for restavfall kr 2.236
1000 liter dunk for restavfall kr 3.349

 

For tømming av papir kvar 4. veke  
140 liter dunk for papir standard kr 150
240 liter dunk for papir kr 240
360 liter dunk for papir kr 337
660 liter dunk for papir kr 496
1000 liter dunk for papir kr 813

 

For tømming av plast kvar 4. veke  
140 liter sekk, minstevolum kr 115
240 liter sekk kr 159

For tømming oftare og/eller andre beholdere/størrelser aukast prisen tilsvarande.
 

3. Abonnement for heimekompostering  
30 % reduksjon av gebyrsats (1) kr 1.845

 

4. Abonnement for hytter/fritidshus  
For levering til samlebehaldar for
hytterenovasjon : ca 30 % av gebyrsats (1)
kr 688

 

5. Delt renovasjon  
30 % av gebyrsats (1) kr 803

 

 

Tips ein ven Skriv ut