www.aukra.kommune.no

showImage

Måling av radon i boligen

Statens strålevern anbefalar ikkje kjøp av radon målingar ved telefonsalg! Aukra kommune anbefalar personar som skal gjere målingar i sine bustadar om å sjekke ut tilbydarar på nettet for å sjekke pris og tilbod.

Frå 01.01.2014 vart det innført krav om måling av radon i utleigebustadar. Dette både i offentlege og private utleigebustadar. Meir informasjon om dette kan du finne på heimesidene til Statens strålevern http://www.nrpa.no/temaartikler/89997/radon-i-utleieboliger. Her kan ein og finne generell informasjon om radon og kor i landet det er størst fare for høge radon verdiar.

 

Aukra kommune anbefalar personar som skal gjere målingar i sine bustadar om å sjekke ut tilbydarar på nettet for å sjekke pris og tilbod. Det enklaste er å måle radon verdiar med sporfilm. Under kan du lese framgansmåte beskrive på Statens stråleverns heimesider.

Slik går du frem for å måle radon i boligen din med sporfilm
  • Ta kontakt med et firma som tilbyr langtidsmåling med sporfilm. Måleutstyret sendes i posten. Noen steder kan du også få kjøpt radonmålinger gjennom kommunen, ofte til en fordelaktig pris. Ta kontakt med kommunen din for å høre om det er en slik ordning der du bor.
  • Du trenger minimum to sporfilmer per bolig. Dersom boligen har flere etasjer, minst en i hver etasje.
  • Sporfilmene plasseres i oppholdsrom, og vi anbefaler at du måler i minst ett soverom og i dagligstue. Dersom man har oppholdsrom i kjeller, bør det også måles der. Målinger i for eksempel boder, lagerrom, kott eller tekniske rom er ikke relevant for sammenligning med grenseverdiene.
  • La sporfilmene ligge i minimum to måneder, gjerne lenger.
  • Når måleperioden er over, returnerer du sporfilmene til firmaet. Sporfilmene blir analysert og du får tilsendt en målerapport med opplysninger blant annet om beregnet årsmiddelverdi.
  • Målerapporten er dokumentasjon på radonnivåene.
Aukra kommune har ikkje avtale med nokon firma på måling av radon og vi kan heller ikkje komme med nokon anbefalingar på firma som tilbyr slike tenester. På internett finn ein fleire tilbydarar av slike tenester. Høyr gjerne på pris hos fleire tilbydarar sidan pris kan variere. Statens strålevern anbefalar ikkje kjøp av radon målingar ved telefonsalg!
 
Tips ein ven Skriv ut