www.aukra.kommune.no

gul sommerblomst

Psykisk helse og rusomsorg

Psykiatrisk sjukepleiar har arbeidstid på kvardagar kl. 8:00 til 15:30
Om du har spørsmål eller treng hjelp i forhold til psykiatri og rus, ta kontakt med Sjukepleier psykisk helse, fastlege eller heimetenesta.

Kontakt:
Besøksadresse: Aukraheimen, Aukravegen 303, 6480 Aukra
Sjukepleier psykisk helse Mona Iren Malmedal tlf 468 18 228
Sjukepleiar psykisk helse Marit Thorsen tlf 903 67 950
Vakttelefon heimeteneste: 418 59 000

Tips ein ven Skriv ut