gul sommerblomst

Psykisk helse og rusomsorg

Psykiatrisk sjukepleiar har arbeidstid på kvardagar kl. 8:00 til 15:30
Om du har spørsmål eller treng hjelp i forhold til psykiatri og rus, ta kontakt med Sjukepleier psykisk helse, fastlege eller heimetenesta.

Kontakt:
Besøksadresse: Aukraheimen, Aukravegen 303, 6480 Aukra
Postadresse: Aukraringen 25,  6480 Aukra
e-post: post@aukra.kommune.no
Telefon 71 17 11 30
Vakttelefon heimesjukepleien: 418 59 000

Einingsleiar Jorunn Hurlen tlf 480 62 984
Sjukepleier psykisk helse Mona Iren Malmedal tlf 468 18 228
Sjukepleiar psykisk helse Marit Thorsen tlf 903 67 950
 

Tips ein ven Skriv ut

Artiklar og nyheiter