Overvatn hollingbukta

Problem med overvatn i undergang ved Hollingbukta

Det har det siste året vore problem med overvatn i undergangen ved Hollingsbukta

Problema skriv seg i hovudsak frå avrenning frå Fylkesveg 662 ned til undergangen. Etter dialog med Statens vegvesen vil det bli iverksett tiltak for å hindre at undergangen blir overflauma. Måndag 11.12.2017 vil det bli sett i gang arbeid som skal hindre vatten å renne inn i undergangen. Vidare tiltak vil bli sett i verk til våren om naudsynt.

Tips ein ven Skriv ut