KOstebil

Prisførespurnad på kosting/feiing av veger og plasser

Aukra kommune ynskjer tilbod på kosting/ feiing av kommunale veger og plasser og inviterer med dette entreprenørar til tilbodskonkuranse om kosting av veger og plassar under terskelverdiane. Tilbodsfristen er sett til 06.04.2018 kl. 12.00

Heile tilbodsbrevet, orientering om oppdraget og tilbodsbrev finn du her: Kosting av veger og plasser våren 2018, Aukra kommune

Oppdraget er delt opp i to roder. Det er eigen konkurranse for kvar enkelt rode. Tilbydaren kan levere på alle eller på enkeltroder.

Tilbodet skal leverast eller sendast til:
Aukra kommune
Teknikk, Eigedom og Brann
Nyjordvegen 12
6480 AUKRA

Om tilbodet blir levert i konvolutt skal denne merkast med: “Tilbod: Kosting av vegar og plassar, Aukra kommune” Det er tilbydars ansvar at dette blir motteke til rett tid og stad.

Som tilbodsgrunnlag gjeld dette dokumentet samt eventuelle spørsmål frå tilbydarar eller tilleggsopplysningar.

 

Tidlegare anbod
Tips ein ven Skriv ut