Ungdom

Presentasjon av resultata frå "Ung Data"-undersøkinga i Aukra kommune

TID: Tirsdag 11.november 2014 kl 18.15
STAD:  Gossen BU, Auditoriet

Aukra kommune får besøk av Paul Gabor frå KoRus-Kompetanse senter rus - Midt Norge. Han vil presentere resultata frå Ung data undersøkinga som vart gjennomført i Aukra i februar.

Etter presentasjonen vert det paneldebatt med desse deltakarane:

Ungdomsrepresentant: Annika Hukkelberg
Foreldrerepresentant: Britt Johansen
Politikar: Katrine Rindarøy
Rektor: Hanna Valved Korsvik
Helsesøster: Renate Eilertsen Løvk
PPT: Morten Jahren

Tips ein ven Skriv ut