Postjournal

Postjournalen inneheld ei oversikt over intern korrespondanse og post sendt til og frå kommunen. Den publiserte journalen viser arkivdelane SAK og GBNR.

Postjournalen inneheld ikkje opplysningar frå fagsystem eller arkivdelane BARN, ELEV, SKATT, PERS.
Kommunen sin postjournal blir publisert med ei forseinking på 4 dagar.
Offentleg postjournal over alle arkivdelane blir utskriven og gjort tilgjengeleg i ekspedisjonen på kommunehuset.
Ønskjer du tilgang til dokument som er eldre enn tre månader, ta kontakt med serviceavdelinga 71 17 15 00.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 07.12.2017 - Avsendar: Kystlab AS avd. Molde
Dato: 07.12.2017 - Avsendar: Statens vegvesen Region Midt
Dato: 07.12.2017 - Avsendar: Helsedirektoratet
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Molde politistasjon
Dato: 07.12.2017 - Avsendar: Astrid Anette Kragseth Breivik
Dato: 07.12.2017 - Avsendar: Aukra kommune Eining for innvandring og integrering
13452/2017 Skjøte gbn 16/38
Dato: 07.12.2017 - Avsendar: Sivert Bolsønes
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Coop Gossen m.fl.
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Coop Gossen m.fl.
13436/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13435/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13434/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13433/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13432/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13431/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13430/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13429/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13428/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13427/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13426/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13425/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13424/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
Dato: 07.12.2017 - Avsendar: Gassco
Dato: 07.12.2017 - Avsendar: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Protector Forsikring ASA
Dato: 07.12.2017 - Avsendar: Gjensidige Forsikring AS
13419/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13418/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13417/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13416/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13415/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13413/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13412/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13411/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13410/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13408/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13407/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
Dato: 07.12.2017 - Avsendar: Protector Forsikring ASA
Dato: 07.12.2017 - Avsendar: Statens vegvesen Region Midt
13399/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13398/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13397/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
13396/2017 Vitnemål
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Ungdomstrinnet ved Gossen barne- og ungdomsskole
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Lars Hollingen
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Terje Langelo
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Liv Ressel
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Kerstin O. Langelo Jensen
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Andreas og Lisbeth Hollingsholm
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: *****
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Kommunesektorens organisasjon
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Knut Rød m.fl.
Dato: 07.12.2017 - Mottakar: Posten Norge