Postjournal

Postjournalen inneheld ei oversikt over intern korrespondanse og post sendt til og frå kommunen. Den publiserte journalen viser arkivdelane SAK og GBNR.

Postjournalen inneheld ikkje opplysningar frå fagsystem eller arkivdelane BARN, ELEV, SKATT, PERS.
Kommunen sin postjournal blir publisert med ei forseinking på 4 dagar.
Offentleg postjournal over alle arkivdelane blir utskriven og gjort tilgjengeleg i ekspedisjonen på kommunehuset.
Ønskjer du tilgang til dokument som er eldre enn tre månader, ta kontakt med serviceavdelinga 71 17 15 00.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Ålesund Brannvesen KF
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: *****
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: NAV Møre og Romsdal
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: NAV Møre og Romsdal
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Astrid A. Rønning
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Tove Magnhild Søreide
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Frank E. Lyngvær
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Audhild Mork
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Asbjørn og Liv Marit Varhaugvik
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Molde kommune, Økonomiavdelingen
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Helfo
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Statens Kartverk Tinglysing
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Jolanta Korowaj
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Magda Podgorska-Boniek
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Klima- og miljøverndepartementet
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Helge Kjøll
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Molde kommune
Dato: 16.06.2017 - Avsendar: Røabukta velforening
Dato: 16.06.2017 - Mottakar: Den Norske Kyrkja, Aukra sokneråd v/Beate Hostad Aukan, Kyrkjeverge m.fl.