Postjournal

Postjournalen inneheld ei oversikt over intern korrespondanse og post sendt til og frå kommunen. Den publiserte journalen viser arkivdelane SAK og GBNR.

Postjournalen inneheld ikkje opplysningar frå fagsystem eller arkivdelane BARN, ELEV, SKATT, PERS.
Kommunen sin postjournal blir publisert med ei forseinking på 4 dagar.
Offentleg postjournal over alle arkivdelane blir utskriven og gjort tilgjengeleg i ekspedisjonen på kommunehuset.
Ønskjer du tilgang til dokument som er eldre enn tre månader, ta kontakt med serviceavdelinga 71 17 15 00.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Oterhals Siv
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Kristoffer Nilsen
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Molde og Romsdal Havn
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Molde og Romsdal Havn
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Dato: 22.05.2018 - Mottakar: Medlemmane i SU/SMU
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Eirik Næss
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: *****
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: *****
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Petter Hollingsæter Småsund
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: *****
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: *****
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: *****
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Birthe Solem
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: *****
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: *****
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: *****
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Sturle Starheim
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Sølve Starheim
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Sturle Starheim
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Ingbjørn Bredeli
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: *****
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Molde og Romsdal Havn
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Emil Bytingsvik
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Leite og Howden AS
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Andreas Malmedal
6907/2018 Påmelding
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Ann-Mari Johansen
6906/2018 Påmelding
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Aukra KrF
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Øystein Malmedal
Dato: 22.05.2018 - Avsendar: Preben Buch Sporsheim
6834/2018 Arbeidsavtale
Dato: 22.05.2018 - Mottakar: Christian Bye
5960/2018 Tilbod
Dato: 22.05.2018 - Mottakar: Christian Bye
Dato: 22.05.2018 - Mottakar: Organisasjonsavdelinga
5566/2018 Avslag
Dato: 22.05.2018 - Mottakar: *****
4857/2018 Tilbod
Dato: 22.05.2018 - Mottakar: Susann Blø Risvik
4856/2018 Tilbod
Dato: 22.05.2018 - Mottakar: Aina Bergum