Postjournal

Postjournalen inneheld ei oversikt over intern korrespondanse og post sendt til og frå kommunen. Den publiserte journalen viser arkivdelane SAK og GBNR.

Postjournalen inneheld ikkje opplysningar frå fagsystem eller arkivdelane BARN, ELEV, SKATT, PERS.
Kommunen sin postjournal blir publisert med ei forseinking på 4 dagar.
Offentleg postjournal over alle arkivdelane blir utskriven og gjort tilgjengeleg i ekspedisjonen på kommunehuset.
Ønskjer du tilgang til dokument som er eldre enn tre månader, ta kontakt med serviceavdelinga 71 17 15 00.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Helse Midt
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Kystlab AS avd. Molde
Dato: 12.10.2017 - Mottakar: Molde Politistasjon
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Norsk Helsenett
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Helsetilsynet
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Solid Utbygging AS
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Laila Kongevold og Stefan Christiansen
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Språkrådet
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Lene Røvik
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Norsk Gjenvinning Industri AS
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Aukra Eldreråd v. Rolf Harald Blomvik
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: Romsdal Regionråd
11458/2017 Søknad
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: *****
11457/2017 Søknad
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: *****
11456/2017 Søknad
Dato: 12.10.2017 - Avsendar: *****