Postjournal

Postjournalen inneheld ei oversikt over intern korrespondanse og post sendt til og frå kommunen. Den publiserte journalen viser arkivdelane SAK og GBNR.

Postjournalen inneheld ikkje opplysningar frå fagsystem eller arkivdelane BARN, ELEV, SKATT, PERS.
Kommunen sin postjournal blir publisert med ei forseinking på 4 dagar.
Offentleg postjournal over alle arkivdelane blir utskriven og gjort tilgjengeleg i ekspedisjonen på kommunehuset.
Ønskjer du tilgang til dokument som er eldre enn tre månader, ta kontakt med serviceavdelinga 71 17 15 00.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
5012/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
5010/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
5008/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
5006/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
5004/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
5002/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
5000/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4998/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4996/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4994/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4992/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4990/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4988/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4986/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4984/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4982/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4980/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4978/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4976/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4974/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4972/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4970/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4968/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4966/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4964/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4962/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4960/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4958/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4956/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4954/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4952/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4950/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4948/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4946/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4944/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
4942/2017 Søknad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Oslo kommune Avdeling for konserninnkjøp
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Norconsult AS
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Øyriket Underholdning
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Roger Grasdal
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Christine og Stian Sekkeseter
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Forsvarets operative Hovedkvarter
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: DNB Bank ASA
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: NIBIO
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Hove & Co Advokater
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: *****
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Arve Inge Rønstad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Arve Inge Rønstad
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Umekhaer M. Abdi
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Susanne Fuglset Slettedal
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Emil Reiten
Dato: 24.04.2017 - Mottakar: *****
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Gossen MC & Motorklubb
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Sangkoret Fjelljom
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Angvik Prosjektering AS
Dato: 24.04.2017 - Avsendar: Tøndergård skole og ressurssenter
Dato: 24.04.2017 - Mottakar: *****
4616/2017 Arbeidsavtale
Dato: 24.04.2017 - Mottakar: Esther Joy Frivold