Postjournal

Postjournalen inneheld ei oversikt over intern korrespondanse og post sendt til og frå kommunen. Den publiserte journalen viser arkivdelane SAK og GBNR.

Postjournalen inneheld ikkje opplysningar frå fagsystem eller arkivdelane BARN, ELEV, SKATT, PERS.
Kommunen sin postjournal blir publisert med ei forseinking på 4 dagar.
Offentleg postjournal over alle arkivdelane blir utskriven og gjort tilgjengeleg i ekspedisjonen på kommunehuset.
Ønskjer du tilgang til dokument som er eldre enn tre månader, ta kontakt med serviceavdelinga 71 17 15 00.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Midsund kommune
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Molde Brann- og redningstjeneste
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Molde Brann- og redningstjeneste
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Midsund Næringsforum
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Byggpartner Stig Havnes
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Fræna kommune
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Kystlab AS avd. Molde
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Asgeir Stavik
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Solid Utbygging AS
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Securitas AS
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Securitas AS
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Securitas AS
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Securitas AS
3666/2018 Gjeld: Skade
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Protector Forsikring ASA
Dato: 16.03.2018 - Mottakar: Gossen IL
3663/2018 Påmelding
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Fagforbundet Aukra
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Pinsemenigheten Klippen
3661/2018 Påmelding
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: Romsdal FpU
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: *****
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: *****
3656/2018 Søknad
Dato: 16.03.2018 - Avsendar: *****
3358/2018 Tilbod
Dato: 16.03.2018 - Mottakar: Asgeir Stavik
Dato: 16.03.2018 - Mottakar: Mercurius Dataconsult AS