Postjournal

Postjournalen inneheld ei oversikt over intern korrespondanse og post sendt til og frå kommunen. Den publiserte journalen viser arkivdelane SAK og GBNR.

Postjournalen inneheld ikkje opplysningar frå fagsystem eller arkivdelane BARN, ELEV, SKATT, PERS.
Kommunen sin postjournal blir publisert med ei forseinking på 4 dagar.
Offentleg postjournal over alle arkivdelane blir utskriven og gjort tilgjengeleg i ekspedisjonen på kommunehuset.
Ønskjer du tilgang til dokument som er eldre enn tre månader, ta kontakt med serviceavdelinga 71 17 15 00.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Angvik Prosjektering AS
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Helsedirektoratet
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Molde kommune, brann- og redningstjeneste
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Ålesund Brannvesen KF
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Marte Gjenstad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Siv Oterhals
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Anny Huse Sæter
3413/2017 Søknad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Guro Nautnes
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: FVT Forsvarets veterantjeneste
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Kalvatsvik, Bjørnar
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Aukra kommune, Eining for innvandring og integrering
3388/2017 Søknad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Arkitekt Strandhagen
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Pinsemenigheten Klippen Aukra
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Molde Bedriftshelsetjeneste
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Molde Bedriftshelsetjeneste
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: FO v/Helga Melsom
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
3334/2017 Søknad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
3333/2017 Søknad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
3332/2017 Søknad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
3331/2017 Søknad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
3330/2017 Søknad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
3329/2017 Søknad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
3328/2017 Søknad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
3327/2017 Søknad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****
3326/2017 Søknad
Dato: 20.03.2017 - Avsendar: *****