Skrivemaskin

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat legg tilrette for politiske møta, er sekretariat og yter service ovanfor styre, råd og utval.

Utvalssekretærar  
Anita Otterlei
900 96 139
Formannskapet
Kommunestyret
Administrasjonsutvalet
Arbeidsmiljøutval
Eldrerådet
Klagenemnda
Livsløpsutvalet
Namneutval
Skattetakstnemnda
Overskattetakstnemnda
Valstyret
Viltnemnda
Martina S. Böttcher Drift- og arealutvalet
Rådet for likestilling av funksjonshemma
Lene Marita Ræstad Ungdomsrådet
Berit Drejer Sogenemnda
Kontakt  
Telefon 71 17 15 00
E-post post@aukra.kommune.no

 

Tips ein ven Skriv ut