Klubbe

Politikarane si side

Informasjon og dokument

Skjema Saksnr. Vedteke
Reiserekning - skjema PDF document ODT document    
Tapt arbeidsforteneste - skjema for arbeidstakarar 2013/149-2  
Tapt arbeidsforteneste - skjema for næringsdrivande 2013/149-2  

 

Diverse dokument - iPad Saksnr.  Vedteke 
Korleis laste ned GoodReader    
Retningsline papirlause møter             2012/64-23  
Brukarrettleiing for Aukra kommune, som inneheld bl.a.:
-Tips til korleis du brukar iPaden
-Korleis sette opp ein epostkonto på iPaden
-Korleis laste ned Apper (program)
   
Korleis opprette ein AppleID    
Gløymt AppleID    
Endre/gløymt passordet til AppleID    
Korleis hentar eg fram saksdokumenta mine frå iPaden?    
Korleis bruke GoodReader    

 

Planer og  dokument Saksnr. Vedteke
Delegeringsreglement frå kommunestyret til rådmannen 2016/236-4 K-sak
K-sak 113/16
Administrativt delegeringsreglement 2012/577  
Kommuneplan for Aukra 2011-2020 2007/721-102 K-sak 44/11
Kommunelova    
Godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune frå 01.01.16 2015/560-6 K-sak 74/15
Etiske retningsliner 2007/51-7 K-sak 63/10
Erklæring om teieplikt 2007/850-2  
Reglement for kommunestyre og utval 2007/476-1
2007/476-2
K-sak 74/07
K-sak 81/11
Reglement for Eldrerådet i Aukra kommune   K-sak 4/92
Vedtekter for Aukra ungdomsråd 2014/1126-31 K-sak 65/15
Folkevalde sin rett til innsyn 2016/611-1 K-sak 69/16
Reglement om habilitet    
Budsjett og økonomiplan    
Årsrapport og årsrekneskap    
Reglement for administrasjonsutvalet i Aukra kommune 2011/127-4 K-sak 22/12
Reglement for Sognemnda i Aukra kommune 2015/24-45 K-sak 18/16
Reglement for kontrollutvalet i Aukra kommune 2012/553-71

K-sak 71/11
K-sak 75/15

 

Tips ein ven Skriv ut

Tenesteforklaringar

Tenesteforklaringar