www.aukra.kommune.no

A_Symbol_gronn_gronn

Gebyr for plansaker

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år. Satsane gjeld frå 01.01.2018. Vedteken i k-sak 92/17.

Gebyr for plansaker

Tips ein ven Skriv ut