A_Symbol_gronn_gronn

Gebyr for plansaker

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år. Satsane er gjeldande frå 01.01.2017

01. januar 2017