Bilete paviljong til sals

Paviljong til sals

Aukra kommune har modular frå Malthus til sals. Modulane består av 3 bygg på 8, 10 og 16 modular. Dei vert brukt til mellombels lokale for undervisning/administrasjon ved utbygginga av Julsundet skole.

Pris
Kr 20 000,- per modul eller gje bod.

Vilkår

  • Kjøpar pliktar å synfare modulane før kjøp
  • Kjøpar er ansvarleg for demontering, klargjering for transport og frakt

Ta kontakt
Ved spørsmål ta kontatk med Aukra kommune på telefon 71 17 15 00 eller epost post@aukra.kommune.no

 

Tips ein ven Skriv ut