www.aukra.kommune.no

Parkeringskilt for dei med særskild løyve

Parkeringsløyve

Funksjonshemma, eldre med funksjonstap og andre som har særleg bruk for parkering, kan søkje kommunen for å få ei parkeringsløyve.

Parkeringsløyve vert gjeve til bilførarar eller passasjerar som har eit særleg behov for lett parkering i samband med bustadplass, arbeid/og eller annan aktivitet fordi vedkommande ikkje kan gå eller har store vanskar med å forflytte seg over ei viss lengde.

Søknad skal sendast til Aukra kommune på eige skjema. Legeattest og passfoto skal ligge ved søknaden.

Forskrift om parkering for forflytningshemma
 

Tips ein ven Skriv ut