Palliativ team

Aukra kommune har oppretta ei palliativt team som skal vere ein ressurs og kunne gje vegleiing for pleiepersonale, pasientar og pårørande ved alvorleg sjukdom.

05. mai 2014
rose

Lindrande eining

Insitusjonsplass for lindrande behandling.

05. mai 2014