blomst - gerbera

Pårøranderådet for Aukraheimen

Aukraheimen har eit pårøranderåd. Alle pårørande er medlemmar i rådet.

Styret i pårøranderådet består av pårørande og  representantar frå dei tilsette. Rådet skal ivareta bebuaren sine interesser og har uttalerett i politiske saker som gjeld bebuarane ved Aukraheimen. Parøranderådet har eigne vedtekter, som du finn i høgremenyen under vedlegg.

Rådet har sine møte på Gamlestauå på Aukraheimen med jamne mellomrom. Møteprotokollane vert lagt ut under møteplan / saksdokument på Aukra kommune si heimeside.

Pårørande kan ta kontakt om eventuelle spørsmål med leiar Olaug Bakkemyr tlf 984 26 948.

Styret i pårøranderådet  
Olaug Bakkemyr Leiar
Reidun Solem Medlem
Bjørg Varhaugvik Medlem
Janne Løvik Medlem
Anita Raknes Otterlei Medlem
May Britt Rindarøy Medlem
Jorun Beøy Medlem
Nils Solem Medlem
Erna Varhaugvik Medlem / sekretær

 

Tips ein ven Skriv ut