showImage

Orientering om vassbruk på Nyhamna

Hydro vil i dei nraste 14 dagane bruke store mengder vatn for kjle ned betong i samband med tetting av sjakt p Nyhamna. Dette gjeld fr tysdag 5. september.

 

 

 Ormen Lange  

Driftsingeniør reknar ikkje med at innbyggjarane på Gossen vil merke noko til dette arbeidet.

Frå veke 39 skal to tunnelsjakter fyllast med vatn. Arbeidet går over 25-30 dagar. Abonnentane vil få nærare beskjed om dette.

 

Ved spørsmål, kontakt driftsingeniør Dick Brevik.

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut