Ordføraren i Aukra kommune

Ordføraren i Aukra kommune
Ordføraren i Aukra kommune

Bernhard Riksfjord

Adresse:    Kommunehuset, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
Telefon:     71 17 15 54
Mobil:         918 69 285
E-post:       bernhard.riksfjord@aukra.kommune.no

Bernhard Riksfjord (AP) er ordførar i Aukra kommune i perioden 2015-2019.

Ordføraren kan du møte kvar dag i kommunehuset på Falkhytten. Ring på førehand for avtale om møtetid.

Ordføraren er talsmann for folket i kommunen, og alle innbyggjarane er velkomne til ordførarkontoret for å ta opp saker som dei er opptekne av.

Ordføraren har som oppgåve å leie møta i formannskapet og kommunestyret. Han har møte- og talerett i alle kommunale organ, men har berre røyste- og forslagsrett dersom han er valgt som medlem. Han er og kommunen sin rettslege representant, og skriv under på kommunen sine vegne.

Tips ein ven Skriv ut