Kommunale planar

Oppstart av Reguleringsplan for Falkhytten sentrum Vest - PlanID 201405

Aukra kommune melder med dette oppstart av Falkhytten sentrum Vest i medhald av plan- og bygningslova § 12-3 og 12-8. Føremålet med planen er å legge til rette for ny Aukraheim, og å samle alle gjeldande planar innafor planområdet i ei plan.

Føremåla i reguleringa vil vere i tråd med arealdelen for gjeldande kommuneplan. Området er avgrensa som vist på kartutsnittet. Alle tidlegare planar på same nivå vil opphevast.

2010405_Oppstartsmelding Planområde Falkhytten sentrum Vest.jpg

Merknader til planarbeidet skal sendast innan 18.08.2014 til: Aukra kommune, kommunehuset, 6480 Aukra eller post@aukra.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut