Kommunale planar

Oppstart av detaljregulering for Åsdalen

Arkitektkontoret BBW AS melder med dette oppstart av detaljregulering for Åsdalen i medhald av plan- og bygningslova § 12--8. Føremålet med planen er å detaljregulere området for MFK-anlegg i Åsdalen.

Planmrådet er avgrensa som vist på bildet.

201406 - Oppstartsmelding Planområde Åsdalen.jpg

 

 

Medverking

Merknader til oppstartsmeldinga må sendast innan 14.09.2014 til:

Arkitektkontoret BBW AS
Julsundvegen 4
6412 Molde

eller

via epost:  post@bbw.no

Kopi sendes til:

Aukra kommune
Aukraringen 25
6480 Aukra

eller

via epost:  post@aukra.kommune.no

Elektronisk innsende merknadar er å føretrekke.

 

Tips ein ven Skriv ut