Opningstider basseng i mai og juni 2018

Grunna fridagar og heilagdagar i mai vert opningstidene i bassenget noko endra framover.

VEKE 18  -  ope som vanleg
VEKE 19  -  stengt
VEKE 20  -  stengt
VEKE 21  -  ope som vanleg
VEKE 22  -  ope som vanleg
Siste opningsdag for folkebadinga er laurdag 2. juni.
Siste gong for Revmatikarbading før sommaren er måndag 18. juni.

Folkebadinga startar opp igjen etter sommaren den 2. september 2018.

Opningstider    
Måndag kl. 18.00 - 19.30 Revmatikarbading
Torsdag kl. 17.00 - 21.00 Ope for alle
Fredag kl. 17.00 - 20.00 Ope for alle
Laurdag kl. 11.00 - 12.00
kl. 12.00 - 14.00
Baby/småbarnsfamiliar
Familiebading

Prisar:
Barn: kr. 30,- per gong
Vaksne: kr. 60,- per gong
Familiebillett: kr. 100,- per gong (inntil 2 vaksne + 2 barn)
NB! Prisane gjeld per gong, ikkje per time!

Betal med Vipps
Frå 1. september 2017 kan du betale med Vipps på symjebassenget. Du kan laste ned appen via AppStore eller GooglePlay.

Tryggleiksreglar
Bassengvakta vurderer kor mange som kan vere i bassenget samtidig.
Bassenget bør vere tømt mellom kvar pulje
Barn t.o.m 4. klasse får ikkje møte utan foreldre/vaksne.
Dei badande skal til ei kvar tid rette seg etter tilvisning frå badevakta.

Tips ein ven Skriv ut